Svakog dana pet kafana
pa na vrata u tri sata
svojoj kući dolazim
Drugovi me opominu
kažu nećeš dobro proći
ali meni nema pomoći
Drugovi me opominu
kažu nećeš dobro proći
ali meni nema pomoći
[Refren]
Crna ženo crna ženo
zašto igraš nepošteno
nevjernice što me rani
da umirem u kafani
nevjernice što me rani
da umirem u kafani
Ako kažu jednog dana
da sam umro zbog kafana
znaj da nije istina
Ti ćeš biti razlog tome
vječna rano srcu mome
crna ženo što si nevjerna
Ti ćeš biti razlog tome
vječna rano srcu mome
crna ženo što si nevjerna
[Refren]
Crna ženo crna ženo
zašto igraš nepošteno
nevjernice što me rani
da umirem u kafani
nevjernice što me rani
da umirem u kafani
[Refren]
Crna ženo crna ženo
zašto igraš nepošteno
nevjernice što me rani
da umirem u kafani
nevjernice što me rani
da umirem u kafani

Comments are closed.

Post Navigation